Utku Oztekin

Personal WebPage

Şimdi Ben STEM Yaptım Mı?

STEM Yazı Dizisi – 4

Şimdi Ben STEM Yaptım Mı?

Yazının başında bahsettiğim, STEM Öğretmen olmak ya da STEM Öğretmen oldun diyebilmek konusundaki çekince hazırladığımız etkinliklere STEM diyebilmek için de geçerli. Yaptığımız işe isimler takmak çok gerekli mi, düşünmek gerekli ama bakalım STEM Öğretmen’de bir çalışmanın STEM Etkinliği olabilmesi için neler olmalı demişiz:

–    Öğrenciler alan bilgisini derinlemesine anlarlar.

–       STEM disiplinlerini birbirleriyle ilişkili olacak şekilde entegre edilmiştir.

–       STEM görevlerinin ardındaki itici güç mühendisliktir.

–       STEM öğrencileri gerçek hayat problemleri çözer.

–       Öğretmenler, STEM öğreniminin uygulamalı sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı olarak gerçekleşmesine imkan tanır.

–       STEM takım çalışması gerektirir.

–       Teknolojiyi kullanma konusunda öğrenciler kendilerini rahat hisseder.

–       Öğrenciler, STEM’in gelecek kariyerleri ile nasıl ilişkili olduğunu anlar.

–       Öğretmenler aktif öğrenenlerdir.

–       Aile ve özel sektörü de içeren toplum daha destekleyicidir.

Kaynak: EGK17, Gelin S(i)tem Edelim: Mühendislik Tasarım Süreci ile Sınıf İçi Etkinlikler, Serkan Özel (Boğaziçi Üniversitesi), Utku Öztekin (Hisar Okulları, Eğitimde İnovasyon Derneği)

Yukarıdaki reçeteyi bir etkinlik sırasında neler olması gerekli olarak yorumlarsak

–       Etkinlik dersin kendisidir veya süreç bir dersle sınırlı olmak zorunda değildir.

–       Öğrenciler kendi belirledikleri veya onlar için belirlenmiş (burada önemli olan problemin öğrencileri ilgilendiriyor olmasıdır) bir probleme çözüm ararlar.

–       Öğrenme süreci ve hedeflenen kazanımlar (bizim eskiden tahtada anlattığımız bölüm) bu çözümü arama aşamasında öğrenci tarafından talep edilir. Çünkü problem öğrencinin hedeflenen kazanımlara ulaşamadığında çözüm üretmeyeceği boyuttadır.

–       Öğrenci için öğretmen bilgiye ulaşacağı kaynaklardan biridir. (Alternatif yöntemlerle öğretme süreci bizim için daha farklı anlamlar kazansa da, tahta başında geleneksel yöntemlerle öğretmek bu aşamada hala bir seçenektir.)

–        Öğrenci araştırma sürecini tamamladığında hedeflenen kazanımlarla ilişkili bilgiye ulaşmıştır ancak bir ürün/çözüm geliştirerek bu bilgiyi kullanılabilir olduğunu göstermesi gerekir (beceri geliştirmesi gerekir).  (Farklı yöntemlerde bu durum farklılaşabilir.)

–       Bu aşamada öğrenci teknolojiyi de yoğun kullanarak çözüm geliştirir, geliştirdiği çözümü test eder. Öğrenci, eğer öğretmen tarafından sınırlama getirilmediyse kendini en iyi ifade edebileceği şekilde belirli standartlar dahilinde çözümünü sunar. Çözümün başarılı olup olmaması ile ilgili eleştirisini yapar. (Kazanım- Süre ilişkisi düşünüldüğünde, verilen sürede her öğrencinin/grubun probleme doğru çözümü geliştirmesini beklemek hata olur. Öğretmen olarak bizim odaklandığımız kısım çözüm geliştirmek için yapılan araştırma sırasında kazanılanlar ve ürün geliştirme aşamasında yapılan planlamanın doğruluğudur. Ancak bir etkinlikte sınıftan hiç ürün çıkamıyorsa, etkinliği yeniden değerlendirmek için bir fırsat doğmuş olur bizler için.)

–       Öğretmen sadece bir  kaynaktır ve öğrencinin kat ettiği yolda yardımcı roldedir. Dolayısıyla ürünün/problemin çözümünün araştırılması, tasarlanması ve sunulması sırasında kolay ulaşılabilecek mühendis, uzman veya problemin etkin olduğu alana dair özel sektör çalışanları (aile bireyleri de olabilir) sürece dahil edilerek uzman görüşü alınmalıdır.

Previous Article
Next Article

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>