Utku Oztekin

Personal WebPage

Eğitim

Yüksek Lisans Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tez Başlığı: 

Ortaokul ve Lise Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin
Öğretmenler Arası İşbirliği Üzerine
Görüş ve Tutumları

2015 – 2019

Lisans Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü 

Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans 

Fizik Öğretmenliği Programı

2006 – 2013