Utku Oztekin

Personal WebPage

Kişisel Bilgiler

Hakkımda Kısa Kısa

Hakkımda UTKU Kimdir?

1988 Adana’da doğdum. İlk ve ortaokulu İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Adana Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2006 yılında mezun oldum. Lise hayatım boyunca derslere odaklanırken bir yandan da aktif olarak spor ve müzik ile ilgilendim.

 

Öğretmenlik mesleği ile tanıştığım lise hayatım sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü kazandım. 2006 – 2013 yılları arasında çok kıymetli hocalarımdan aldığım fizik ve öğretmenlik eğitimlerine ek olarak, üniversiteyi kulüp etkinlikleri ve öğretmenlik denemeleri ile geçirme fırsatı buldum. Dershane, etüt merkezleri gibi destek merkezlerinde öğretmenlik yaparken bir yandan da müzikle ilgilenip yarı profesyonel anlamda sahne aldım.  Müziğe ek olarak voleybol ve basketbol, fotoğrafçılık gibi hobilerin de peşinden koştum. 

 

Üniversitenin ilk yıllarında Eğitim ve Araştırma Kulübü bünyesinde Boğaziçi Gençlik Merkezi oluşumunu başlatarak üniversite personel çocukları ve çevre halktan öğrencilere destek eğitimi verilmesine ön ayak oldum. Bir çok dönem arkadaşımla beraber hem öğretmenliği tecrübe ettik, hem biraz olsun destek olabilmenin gururunu yaşadık. 

 

Üniversite mezuniyetimle beraber 2013 yılında göreve başladığım Hisar Eğitim Vakfı’nda Fizik Öğretmeni olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Fiziği öğrencilik hayatımda  “salt formül ezberlemek” ve “deneylerle dünyayı keşfetmek” arasında gidip gelen geniş bir yelpazede tecrübe ettim. Öğrenme sürecinde bu sefer öğretmen olarak yer almaya başladığımda odağımı öğrencinin aktif olduğu, öğrenmeye ihtiyaç duyduğu, bilgiyi talep ettiği bir süreç olarak belirledim. Bu anlamda fizik alanında yenilikçi öğretim modellerini deneyimlemek için çaba harcadığım derslerimin haricinde, öğrencilerle mühendislik çalışmaları yaparak 2013 yılından bu yana fizik odağında planlama, tasarım, üretim odaklı bir çok projeye mentörlük yapıyorum. Katıldığımız proje ve yarışmalara ek olarak, VEX Robotics Competition’ı Türkiye’de ilk kez organize edip, robotik temelli mühendislik eğitimi çalışmalarının ilk-orta okul ve lise seviyelerinde yaygınlaşması için 2 sene boyunca yoğun çaba sarf ettim.

 

Öğretmenlik mesleğini tecrübe ederken ortaya çıkan daha fazlasını öğrenme ihtiyacı ile 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümünde Tezli Yüksek Lisans çalışmama Başladım. Bu süreçte aldığım derslerin ışığında öncelikli olarak STEM Alanları eğitimi üzerine çalışmaya başladım. Tezimde ise STEM alanları eğitimine hazırlıkta ön koşul olarak kabul gören STEM alanları öğretmenlerinin disipliner ve disiplinler arası çalışmalarını analiz ettim. 21. yüzyılda bütün profesyonel alanlarda mutlak gereklilik olarak gördüğüm ortak-grup çalışmasına olan inancımla Hisar Okulları’nda da Hisar İnovasyon Merkezi üyeliği ve Bilişim Stratejileri Merkezi lise temsilciği görevlerini keyifle sürdürüyorum.

 

Eğitimi daha çok uygulama, daha fazla analiz, daha çok kritik düşünme üzerine kurguladıkça öğrenciler için sunmak istediğim ders tasarımları sahip olduğum ders saatleri için çok fazla gelmeye başladı. Bu sorundan yola çıkışla üniversite yıllarında tanıştığım karma(blended) öğrenme ve ters-yüz(flipped) sınıflar yöntemleri ile dersler tasarlamaya, ufak denemeler yapmaya başladım. Covid-19 Pandemi başlangıcından bu yana online olarak verdiğim derslerimde öğrencilerin uzaktan eğitimde daha etkin öğrenmesini sağlamak  adına aştırma ve geliştirme yapmaya devam ediyorum.